Pre ukončené výzvy pozri ARCHÍV VÝZIEV Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Česko.