ARCHÍV VÝZIEV 2009

SK-CZ: Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o FP pre Fond mikroprojektov

-- 05.08.2009 - 15.10.2009 -- Region Bílé Karpaty v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o FP (mikroprojektov) v rámci oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektov.   Viac informácií nájdete na webových stránkach Administrátora a Správcu Fondu,...