CEZHRANIČNÉ PROGRAMY

V súčasnosti sú programy pre obdobie 2014-2020 vo forme návrhov, ktoré musia prejsť negociačným konaním na Európskej komisii, ktorá ich následne musí schváliť. To sa očakáva niekedy v priebehu jesene až zimy tohto roku. 

Bude doplňované priebežne...