PARTNERSKÁ DOHODA SR 2014-2020

Je základným programovým dokumentov pre riadenie pomoci zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) na obdobie rokov 2014 až 2020. Koordinátorom vypracovania bol Úrad vlády SR, na vypracovaní textu sa podielali najmä jednotlivé ministerstvá, regionálna samospráva (samosprávne kraje), mestá a obce, záujmové združenia a skupiny odborníkov.

Návrh Partnerskej dohody na roky 2014-2020 bol schválený Európskou komisiou v júni 2014.

 

Oficiálnu verziu Partnerskej dohody na roky 2014-2020 a súvisiace informácie nájdete na samostatnej webstránke spravovanej Úrad vlády SR: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/.

 

 

Na stiahnutie

Rozhodujúca je slovenská verzia/Only the slovak text is authentic.