Informácie o portáli

Portál eurofondy.webnode.sk má za cieľ zlepšiť informovanosť a povedomie o možnostiach podpory a čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov.

Portál poskytuje priestor, kde na jednom mieste nájdete komplexné informácie ako aj užitočné odkazy na súvisiace webstránky s podrobnejšie spracovanými informáciami o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z európskych štruktúralnych a investičných fondov EÚ pre nove programové obdobie 2014-2020, ktoré sú implemtované na národnej ale aj európskej úrovni.

 

Portál zároveň obsahuje aj archív informácii o možnostiach čerpania fnančných prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013.

 

Predmetom portálu sú:

  • Operačné programy definované v Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020.
  • Ostatné Operačné programy realizované na území SR (Program rozvoja vidieka na roky).
  • Programy cezhraničnej spolupráce (HU-SK, AT-SK, SK-CZ, PL-SK).
  • Programy medzinárodnej spolupráce (Central Europe, OP Danube...).
  • Ostatné finančné nástroje (Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP).
  • Archív informácií za programové obdobie 2007-2013.

 

Pozn.: Vytvorenie a prevadzka portálu prezentuje súkromnú iniciatívu a tieto aktivity neboli podporené zo zdrojov EÚ. Portál je aktualizovaný priebežne (zvyčajne raz za dva týždne).

         

História projektu

Táto internetová stránka začala fungovať začiatkom roka 2009. Snaží sa poskytnúť všetkým subjektom, ktorých zaujíma regionálny rozvoj a jeho financovanie z prostriedokv EÚ, aktuálne a relevantné informácie o možnostiach čerpania finančných prostriedokv z fondov EÚ.

 

Naši užívatelia

Stránka je určená širokej verejnosti. Nachádzajú sa na nej dôležité a aktuálne informácie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ.