Aktuálne výzvy                    Aktuálne informácie

Clean Sky - Čistá obloha

CIELE ČISTEJ OBLOHY

Hlavným cieľom je zrýchlenie rozvoja technológií EÚ pre čistú leteckú dopravu pre ich najrýchlejší možný rozvoj, ktorý prispeje k dosiahnutiu strategických environmentálnych a sociálnych priorít Európy, spolu s udržateľným hospodárskym rastom.

Konkrétne: zavádzanie rozsiahleho programu , podporujúceho predkonkurenčný letecký výskum a vývoj EÚ s cieľom umožniť významné technologické napredovanie, ktoré je potrebné na podstatné zníženie emisií CO 2 a NOx a hluku a environmentálneho vplyvu cyklu životnosti výrobku do roku 2020 . Táto politika by mala maximalizovať účinnosť úsilia pre výskum EÚ v oblasti letectva, využívaním úspor z väčších operácií a zámerov a zvýšiť schopnosť priemyselného odvetvia na rýchle využívanie potenciálnych krokových zmien v oblasti technológií čistej leteckej dopravy.

 

Dodatočné ciele Čistej oblohy

Čistá obloha by mala mať vyšší dopad na „dodatočné ciele“ na úrovni Spoločenstva. Európsky letecký priemysel preinvestuje ďalších 800 miliónov EUR na zníženie dopadu letectva na životné prostredie . Rozsiahly dlhodobý program EÚ, ktorého výsledkom budú ukazovatele (t.j. vysoká úroveň technologickej pripravenosti) ovplyvní veľkosť súkromných investícií do výskumu a vývoja do rozvojových programov. Hodnota výskumu a vývoja financovaná priemyselným odvetvím v EÚ počas 2010-2030 v rámci vývoja výrobkov obsahujúcich technológie Čistej oblohy sa odhadujú na približne 100 miliárd EUR.

Čistá obloha bude tiež stimulovať a zarovnávať programy národných vlád v oblasti leteckého výskumu týkajúceho sa environmentálnych problémov. Cyklický charakter sektora spôsobuje, že základná línia pre hodnotenie vplyvu Čistej technológie sa každý rok podstatne mení, zatiaľ čo program výskumu a vývoja zameraný na inováciu má v skutočnosti stabilnejší charakter.

Nakoniec dodatočné ciele je tiež možné merať v priamom príspevku k celkovej „pridanej hodnote“ k EÚ z rozvoja a využívania technológií vypracovaných na základe Čistej oblohy. Priamy príspevok z Čistej oblohy sa odhaduje na približne 160 mld. EUR, v porovnaní s 800 miliónmi verejných prostriedkov, ktoré budú do programu investované.

 

Oficiálna stránka Programu

Clean Sky JTI -Program Čistá obloha

 

Zdroj: https://www.cleansky.eu/index.php?arbo_id=50&set_language=en