Prvé výzvy už v máji

03.05.2015 11:12

Prvé výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie budú vyhlásené už v máji tohto roku. Pre podrobnejšie informácie pozrite Harmonogram výziev zverejnených na oficiálnej stránke Riadiaceho orgánu (MŠ VVŠ SR).

Prvé výzvy budú zamerané na:

  • 1.1.2 (Synergické a komplementárne financovanie projektov schválených v rámci Horizontu 2020, Stratégie EÚ pre dunajský región, EITI, Eureky, Eurostars 2, Erazmus+, resp. ďalších medzinárodných programov a iniciatív v oblastiach špecializácie RIS3 SK) a
  • 1.2.1 (Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno - vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK).

 

Dôležité odkazy

Indikatívny harmonogram výziev: https://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2015/

Aktuálne výzvy: https://www.minedu.sk/13657-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/

Oficiálna stránka programu: https://www.minedu.sk/operacny-program-vyskum-a-inovacie/

 

 

Späť