7RP: Nová výzva 7.rámcového programu vyhlásená pre tému "Ľudia" dňa 10. októbra 2009

09.10.2009 - 07.09.2010 --

V rámci 7. rámcového programu bola vyhlásená nová výzva v rámci prpgramu "Ľudia" na tému Ľudia. Termín na predkladanie jednotlivých projektov je k dispozícií až do septembra budúceho roka.

Podrobnejšie informácie o vyhlásenej výzve zo dňa 9.10.2009 nájdete na ofiálnej stránke Programu alebo na nasledujúcom linku.

PEOPLE Calls: FP7-PEOPLE-2010-RG

 

Zdroj: https://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm (9.10.2009)