APVV: Nové výzvy 7RP v oblasti NMP

30.07.2009 --

Dňa 30. júla 2009 boli v Úradnom Vestníku EÚ Official Journal C177, zväzok 52, zverejnené nové "Výzvy na predkladanie návrhov v rámci pracovných programov na roky 2009 a 2010 siedmeho rámcového programu ES v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných činností" (text v slovenskom jazyku, [pdf 735 KB]).

Pre oblasť "Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie" (NMP) programu Spolupráca bolo vyhlásených nasledovných 10 výziev:

A ďalej tri spoločné výzvy v rámci "European Economic Recovery Plan": Factories of the Future (FoF), Energy-efficient Buildings (EeB) a Green Cars (GC):

Zdroj: www.apvv.sk