APVV: Slovensko - Srbsko 2009

14.08.2009 - 14.10.2009 --

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Srbskej republiky na roky 2010 - 2011

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 26. februára 2001 v Bratislave, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja (VaV) podporujúce spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.
Dátum otvorenia výzvy je 14. august 2009, dátum ukončenia výzvy 14. október 2009.

Elektronický systém pre podanie projektu pre túto výzvu bude uzavretý 14. októbra 2009 o 13:00 hod.

Podklady k tejto výzve si môžete stiahnúť z nasledujúcich odkazov:

Návrhy na výskumné projekty sa podávajú prostredníctvom elektronického systému. Ak máte záujem podať projekt, prosím kliknite na nasledovnú linku:
On-line systém na podávanie projektov

Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií k výzve SLOVENSKO - SRBSKO 2009:

Mgr. Silvia Kunová - kunova@apvv.sk

Zdroj: www.apvv.sk