EK, EÚ: Open days– európsky týždeň regiónov a miest

06.10.2009 --

V dňoch 5.- 8. októbra sa koná už siedmy ročník Open days– európsky týždeň regiónov a miest, ktoré organizujú Európska komisia a Výbor regiónov EÚ.

Hlavná téma podujatia

Tohto ročné podujatie sa bude niesť v duchu témy: „Globálne výzvy, regionálne odpovede“. Partnermi Open days 2009 je 213 regiónov a miest, ktoré budú spolupracovať v skupinách na témach ako je inovácia alebo verejné zdravie. Semináre tohtoročných dní otvorených dverí sa zameriavajú na štyri hlavné témy:

  • obnova rastu: inovácia v európskych mestách a regiónoch;
  • regióny a zmena klímy: Európa na ceste k trvalo udržateľnému regionálnemu rozvoju;
  • dosahovať výsledky, pozerať sa vpred: hodnotenie politiky súdržnosti EÚ a výhľad do budúcnosti.
  • územná spolupráca: cezhraničná spolupráca;

Ústrednou témou diskusie bude aj stratégia EÚ pre región Baltského mora . Stratégia, ktorú Európska komisia prijala v júni, patrí medzi hlavné priority švédskeho predsedníctva EÚ a je prvou stratégiou vypracovanou na základe „makroregionálneho“ prístupu. Očakávajú sa aj diskusie zamerané na novú makroregionálnu stratégiu pre povodie Dunaja . Európska Rada požiadala Komisiu, aby do konca roku 2010 načrtla plány dunajskej stratégie, a Výbor regiónov Výbor regiónov so sídlom v Bruseli slúží ako miesto pre zviditeľnenie sa regiónov a oblastí členských krajín v EÚ prijme správu na túto tému na svojom plenárnom zasadnutí v rámci dní otvorených dverí (7. októbra).

Novinkou tohto ročných dní bude Univerzita dní otvorených dverí, ktorá má slúžiť na intenzívnejšie zapojenie akademického sveta prostredníctvom viacerých panelov s účasťou vedúcich akademikov.

Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnej stránke podujatia.

Open days– európsky týždeň regiónov a miest

 

Zdroj: https://www.euractiv.sk/regionalny-rozvoj/clanok/zacalo-sa-najvacsie-podujatie-v-kalendari-regionalnej-politiky-013739?newsletter=4301 (6.10.2009)