ENPI: Fórum na hľadanie projektových partnerov - Registrácia

-- 30.7.2009 --

 

Miesto a dátum podujatia: Užhorod (Hotel Zolota Gora), 6. august 2009

 

V rámci vyhlásenia výzvy programu by sme Vás touto cestou radi pozvali na „Fórum na hľadanie projektových partnerov”, ktoré sa uskutoční dňa  6. augusta 2009 v malebnom prostredí hotela “Zolota Gora” (https://www.zolota-gora.com) neďaleko Užhorodu.

Podujatie bude moderované expertami projektu RCBI, ktorí spolu s Riadiacim orgánom programu a Spoločným technickým sekretariátom v dopoludňajšej časti predstavia program, prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, v odpoludňajšej časti sa auditórium podľa priorít programu  rozdelí do pracovných skupín v rámci ktorých sa budú vymieňať projektové zámery a ďalšie nápady ako si nájsť vhodného projektového partnera a vypracovať akčný plán projektu. Budú zodpovedané otázky týkajúce sa projektových partnerov, projektových aktivít, oprávnených projektových nákladov a rozpočtu projektu ako aj otázky súvisiace s podaním projektovej žiadosti.

Chceme Vás upozorniť na skutočnosť, že oficiálnym jazykom programu je angličtina, tým aj  samotné podujatie bude v anglickom jazyku, preto Vám odporúčame, aby ste podľa možnosti na podujatie delegovali anglicky hovoriacich kolegov.

Miesto podujatia: Hotel Zolota Gora (89425 Barvinok, Zakarpatska, okres Užhorod)
Príchod a registrácia: podľa ukrajinského miestneho času od 11:30

Pokiaľ sa chcete podujatia zúčastniť, prosím vyplňte priložený Registračný formulár a zašlite ho na e-mailovú adresu info@huskroua-cbc.net do 3. augusta 2009 (pondelok) do 16.00.

Pokiaľ máte záujem zdieľať Váš projektový nápad s ostatnými účastníkmi podujatia a tým napomôcť k nájdeniu vhodného projektového partnera, vyplňte prosím Formulár projektového nápadu v anglickom jazyku a taktiež ho zašlite na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Pre záujemcov z Maďarska, Slovenska a Rumunska organizujeme autobusovú dopravu na miesto podujatia s odchodom vo štvrtok ráno a príchodom večer. Pokiaľ chcete túto možnosť dopravy využiť, prosím vyplňte na to určenú časť v Registračnom formulári. Odchod autobusu bude o 7:00 spred sídla VÚC Prešov a o 8:00 spred sídla VÚC Košice.

Program podujatia a mapu miesta podujatia  nájdete tu.


V prípade ďalších informácií nás kontaktujte:
Spoločný technický sekretariát programu: info@huskroua-cbc.net
Expert RCBI, Ukrajina, Anatoliy Pavelko: +380 32 272 66 89, rcbi-east@rcbi.info
Vedúci expert RCBI, Anna Maria Ososinska: +38 096 3855 707, anna.ososinska@rcbi.info

Zdroj: https://www.huskroua-cbc.net/sk/