ENPI: Úvodná konferencia Programu ENPI

-- 10.7.2009 --

Dátum a miesto: 23 July 2009, Mukachevo, Ukraine
Kick-off konferencia Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina pre roky 2007-2013

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo regionálneho rozvoja a bytovej výstavby Rumunska a Ministerstvo hospodárstva Ukrajiny ako národné inštitúcie sú radi, že Vás môžu pozvať na úvodnú konferenciu Programu ENPI.

Konferencia sa bude konať
23. júla 2009
v Mukacheve, Ukrajina

Miesto: "Star" Hotel, Mira sg. 10-12,

Predbežný program konferenice ako aj registačný formulár nájdete na nasedujúcich linkoch. Registácia je možná do 17. júla 2009.

Predbežný program konferencie

Registračný formulár

 

Zdroj: https://www.huskroua-cbc.net/en