ENV: Research Networking Programmes

 

-- 10.7.2009 - 22.10.2009 --

Európska nadácia pre vedu (European Science Foundation) vypísala novú výzvu na podávanie návrhov programov – Research Networking Programmes s uzávierkou 22.10.2009.

Bližšie informácie nájdete na www.esf.org/programmes

Európska nadácia pre vedu (European Science Foundation) vypísala novú výzvu na podávanie návrhov na konferencie - ESF Research Conferences s uzávierkou 15.9.2009.

Bližšie informácie nájdete na www.esf.org/conferences/call

 

 Autor: APVV