ESPON: Oznam o zverejnení výziev

16.09.2009 - 11.11.2009 --

V rámci programu ESPON 2013/ORATE 2013 budú 16. septembra 2009 uverejnené výzvy na prekladanie ponúk a prejavenie záujmu.

Program ESPON - Európska sieť na pozorovanie územného rozvoja a súdržnosti patrí medzi programy Európskej územnej spolupráce v období 2007-2013.

Národným kontaktným bodom na Slovensku je URBION - Inštitút urbanizmu a územného plánovania. Lehota na predkladanie návrhov a záujmu týkajúcich sa 5 výziev je 11. november 2009.

Celkový rozpočet je 14.910.000 eur a 31 návrhov môže byť vybraných.

Výzvy:

1.      Call for Proposals for 11 themes of Applied Research (Priority 1 of the ESPON 2013 Programme)

2.      Call for Expression of Interest for Targeted Analyses (Priority 2)

3.      Call for Proposals for Targeted Analyses (Priority 2)

4.      Call for Proposals in support of the ESPON Scientific Platform (Priority 3)

5.      Call for Proposals for Transnational Networking Activities of the ESPON Contact Point Network (Priority 4)

Účasť súkromných partnerov je možná vo výzvach: Calls for Proposal on Applied Research Projects,  Call for Proposals on Targeted Analyses, Call for Proposals on the Scientific Platform.

Výhradne iba verejné inštitúcie sú akceptované vo výzve Call for expression of interest for Targeted Analyses. Výhradne iba inštitúcie potvrdené ako ESPON Contact Points môžu predložiť a byť zahrnuté v projektoch v rámci Call for proposals on Transnational Networking Activities.

Dokumenty výzvy budú zverejnené do 16. septembra 2009

 

Zdroj: https://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/1496/2621/index_EN.html