Fotografická súťaž "Predstav si nový svet" - výzva

-- 23.6.2009 --

Európska komisia vyhlásila fotografickú súťaž Predstav si nový svet (Imagine a new world). Vyzýva profesionálnych a amatérskych fotografov bez rozdielu veku z celej EÚ, aby prejavili svoju tvorivosť. Prestížna porota vyberie víťazov, ktorí dostanú ceny v podobe fotografického vybavenia a zájazdov do miest EÚ. Termín odovzdania fotografií je 31. august 2009.   viac informácií...
 

 

Zdroj: www.rrasenec-pezinok.sk