HU-SK: Informačné dni k 2. výzve na predkladanie projektov

-- 29.6.2009 --

 

Spoločný technický sekretariát organizuje Informačné dni k 2. výzve na predkladanie projektov

 

V súvislosti so zverejnením 2. výzvy na predkladanie projektov Spoločný technický sekretariát zahájil sériu informačných podujatí. Najbližšie info dni sa uskutočnia 6. júla 2009 v Banskej Bystrici a 10. júla 2009 v Tornali.

Cieľom podujatia je prezentovať zo strany Spoločného technického sekretariátu programu pre potenciálnych žiadateľov podmienky 2. výzvy na predkladanie projektov Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013, ktorá bude vyhlásená v júni 2009.

Podujatie sa bude konať v slovenskom jazyku. Registrácia účastníkov bude od 9:30 hodiny.

Predpokladané trvanie podujatia sa odhaduje na 2-3 hodiny.

Presný termín vyhlásenia výzvy, podrobné informácie a podklady k programu hľadajte  na stránke  https://www.husk-cbc.eu

Dovoľujeme si Vás požiadať o potvrdenie Vašej účasti na podujatí s určením miesta konania a počtu účastníkov z Vašej organizácie spätným mailom na adresu tatiana.reizerova@vucbb.sk

Zdroj: https://www.husk-cbc.eu/sk/