Iinformácia k nemožnosti zadávania príloh cez verejný portál ITMS

 

03.06.2009 - Riadiaci orgán bol informovaný Centrálnym koordinačným orgánom, ktorý je správcom IT monitorovacieho systému (ITMS), že spoločnosť, ktorá poskytovala bezpečnostný certifikát pre server, na ktorom je prevádzkovaný verejný portál ITMS, ukončila svoju činnosť. Z tohto dôvodu nie je na portáli platný certifikát. Užívatelia nie sú obmedzení základnou funkčnosťou portálu. Jediné čo nie je možné vykonávať, je nahrávanie elektronických príloh.

Z tohto dôvodu Riadiaci orgán a Sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom do získania platného certifikátu pre verejný portál ITMS nebudú požadovať od žiadateľov, aby predkladali prílohy cez verejný portál ITMS. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré boli predložené cez verejný portál ITMS v období neplatnosti certifikátu bez príloh, nebudú z tohto dôvodu vylúčené v procese formálnej kontroly.

Na získaní nového a kvalitnejšieho celosvetovo uznávaného certifikátu sa pracuje.

 

Autor: SIA