Novinky o programe interregionálnej spolupráce INTERREG IVC

 

-- 22.5.2009 -- Monitorovací výbor programu Interreg IVC, ktorý zasadal v dňoch 14. - 15. máj v Prahe rozhodol o perspektíve 3. výzvy na podávanie projektov.

Tretia výzva sa uskutoční v dvoch etapách:

  • prvá týkajúca sa kapitalizačných projektov s predpokladaným termínom v závere roka 2009
  • druhá zameraná na projekty regionálnej iniciatívy (kooperačné projekty) až po analýze projektov schválených v 1. a 2. výzve

Posledná šanca pre kapitalizačné projekty:

Kapitalizačné projekty sú špeciálne zamerané na prípravu transferu overených postupov (príkladov dobrej praxe) do regionálnych operačných programov, pričom tieto musia mať dopad na súčasné programovacie obdobie 2007-2013. Vzhľadom na časové rozpätie kapitalizačných projektov (2 roky), tieto sa musia začať realizovať najneskôr od roku 2010. Na rozdiel od projektov regionálnej iniciatívy, ktoré predstavujú klasický typ interregionálnej spolupráce, kapitalizačných projektov je relatívne málo. Špecifická výzva len pre kapitalizačné projekty bude preto otvorená na konci roka 2009. Viac podrobností o podmienkach výzvy (o. i. maximálny rozpočet) bude zverejnených v októbri 2009 počas zasadnutia Monitorovacieho výboru vo Švédsku.

Projekty regionálnej iniciatívy zostávajú na rok 2010

Toto rozhodnutie je spojené s potrebou analýzy geografického a tematického dopadu prebiehajúcich projektov ešte predtým ako bude otvorená nová výzva pre projekty regionálnej iniciatívy. Uvedené je možné uskutočniť len po vyhodnotení 2. kola výzvy, ktoré je plánované na október 2009.

Príprava

Po rozhodnutí Monitorovacieho výboru bude v priebehu 2009-2010 Spoločným technickým sekretariátom a Informačnými bodmi organizovaná séria seminárov a informačných podujatí s cieľom oboznámiť žiadateľov s charakteristikami výzvy. Podujatie venované kapitalizačným projektom bude organizované v rámci švédskeho predsedníctva EÚ v decembri 2009.

Viac informácií:
Nuala Morgan - Communication Officer
Tel. +33 328 144 103
E-mail: Nuala.Morgan@interreg4c.eu

 

Autor: TSK