OP KaHR: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

-- 25.5.2009 - 24.8.2009 -- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci ográn pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Podrobnejšie  informácie  ako sj všetky potrebné dokumenty nájdete na stránke Ministerstva v sekcií aktuálne výzvy.