OP KaHR - Výzva týkajúca sa opatrenia 1.3

- 19.12.2008 -

Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschoposť a hospodársky rast vyhlásilo v decembri 2008 výzvu v rámci Opatrenia 1.3 zameranú na podporu inovačných aktivít v podnikoch .

 Výzvu môžete násjť zverejnenú na stránke Ministerstva.