OP ZaSI: Informačné semináre k výzvam DOP-SIA-2009/4.1.3/01 a DOP2009-SIP004

-- 22.6.2009 --

Sociálna implementačná agentúra pozýva všetkých žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ako aj širokú verejnosť na informačné semináre k výzvam DOP - SIA - 2009/4.1.3/01 a DOP2009-SIP004 zameraným na podporu vzdelávania zamestnancov mimovládnych organizácií, resp. podporu cestovného ruchu. Miesta a časy konania informačných seminárov ako aj pozvánky a potvrdenia účasti tvoria prílohu tejto správy.

Zamestnanci SIA sa tešia na Vašu účasť.

Pozvánky na informačné semináre + potvrdenie účasti.

Zdroj: www.sia.gov.sk