OPIS: Analýza legislatívneho prostredia pre e-Government

28.08.2009 --

Ministerstvo financií SR vypracovalo na základe podkladov od jednotlivých rezortov Analýzu legislatívneho prostredia a zoznam právnych predpisov, určených pre implementáciu elektronického spracovania agend.

Materiál bol zaradený na rokovanie Vlády SR dňa 2. septembra 2009.

Viac informácií a samotný dokument nájdete na webovom sídle Úradu vlády SR.

 

Zdroj: www.informatizacia.sk