OPIS: Elektronické služby verejného obstarávania

01.10.2009 - 04.01.2010 --

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vyhlásil výzvu na národný projekt: Elektronické služby verejného obstarávania:

OPIS-2009/1.1/20-NP

 

Zdroj: www.nsrr.sk (7.10.2009)