OPIS: Semináre k štandardom

 

-- 9.7.2009 --

Ministerstvo financií SR usporiadúva semináre, ktorých účelom je priblížiť problematiku štandardizácie a uľahčiť tak pochopenie ako správne štandardy dodržiavať. Táto aktivita sa uskutočňuje v duchu  "Cieľom nie je udeľovať sankcie, ale mať všetko v poriadku, aby mohla elektronická verejná správa skutočne fungovať."

Semináre sú jednodňové, zoznam uskutočnených seminárov je uvedený nižšie, viac o ich programe ako aj použité prednášky je možné nájsť v informačnom texte ku konkrétnemu semináru. Program pre semináre s rovnakou témou býva totožný.

V prípade dostatočného záujmu môžu byť poskytnuté aj iné termíny ako sú uvedené v harmonograme termínov.

Seminár je možné po dohode s MF SR zorganizovať aj pre konkrétny rezort alebo skupinu organizácií.

Svoj záujem môžete oznámiť na adrese standard@mfsr.sk - nutnosťou je aj uvedenie oblasti štandardizácie, ktorou by ste chceli, aby sa seminár zaoberal.

Harmonogram termínov seminárov
  • 22. júl 2008 - časť 3 a 4 novely výnosu (miesto MF SR) - plne obsadený
  • 23. júl 2008 - časť 3 a 4 novely výnosu (miesto MF SR) - plne obsadený
  • 24. júl 2008 - časť 3 a 4 novely výnosu (miesto MK SR, rezort kultúry) - plne obsadený
  • 15. august 2008 - časť 3 a 4 novely výnosu (miesto MŠ SR, rezort školstva) - miesta zabezpečilo MŠ SR
  • 19. august 2008 - skrátené školenie k časti 3 a 4 novely výnosu (miesto MVRR SR, rezort výstavby) - miesta zabezpečilo MVRR SR
  • 26. august 2008 - časť 3 a 4 novely výnosu (miesto MF SR) - plne obsadený
  • 22. január 2009 - časť 3 a 4 výnosu (miesto MF SR, Webygroup, s.r.o.)
  • 20. marec 2009 - časť 3 a 4 výnosu (miesto ÚV SR) - miesta zabezpečil ÚV SR
  • 25. máj 2009 - všeobecne celý výnos (miesto Mojmírovce) - súčasťou konferencie ZISS
  • 21. júl 2009 - časť 5 výnosu (miesto MF SR) - počet miest značne obmedzený

Zdroj: www.informatizacia.sk