OPIS: Zriadenie generickej adresy standardisvs@gmail.com ku kontrole dodržiavania štandardov

-- 22.7.2009 --

 

Monitorovací tím MF SR, ktorý vykonáva niektoré monitorovania štandardov, zriadil e-mailovú adresu standardisvs@gmail.com.

Táto adresa bola zriadená prioritne na overovanie existencie e-mailových adries povinných osôb.

Správy z adresy standardisvs@gmail.com, ktoré sa týkajú kontroly dodržiavania štandardov pre IS VS, je preto potrebné považovať za oprávnené.


Zdroj: MF SR