OPV: Informačné semináre k vyhláseným výzvam pre OP Vzdelávanie

 

-- 9.6.2009 --

Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie, organizuje informačné semináre k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

OPV-2009/1.2/01-SORO a OPV-2009/4.2/01-SORO v rámci OP Vzdelávanie

Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji.

Informačné semináre sú určené pre oprávenených žiadateľov definovaných vo výzvach.

Účasť na seminároch je bezplatná, nie je potrebné prihlásiť sa vopred.

Bližšie informácie nájde tu.

Zdroj: MŠ SR