OPV: Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2009-2

-- 4.5.2009 - 3. 7. 2009 --

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojej stránke priame zadanie - národný projekt pre Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov. Podrobnejšie informácie môžete nájsť na stránke Ministerstva školstva SR.