OPV: Vyhodnotenie uzávierky výzvy v rámci výzvy OPV 2009/2.2/01

-- 31.7.2009 --

Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPV 2009/2.2/01 s názvom"Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov" je zverejnené v sekcii "Vyhodnotenie žiadostí o NFP" v kategórii "Počet prijatých žiadostí o NFP".

 

Zdroj: https://opv.health-sf.sk/aktuality