OPŽP: Informácia o oprave textu pre výzvu OPŽP-PO1-09-3 zo dňa 21. 08. 2009

06.10.2009 --

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OP Životné prostredie zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu o oprave textu pre výzvu OPŽP-PO1-09-3 zo dňa 21. 08. 2009.

  informacia-o-oprave-textu-pre-vyzvu-voda-zverejnene-dna-5.10.2009.pdf
Typ: .pdf    Veľkosť: 52 kB

 

Zdroj: www.opzp.sk (06.10.2009)