PCV, GRUNDTVIG: Katalóg schválených tvorivých dielní

26.08.2009 --

Vyberte si z katalógu schválených Tvorivých dielní, ktoré sú organizované po celej Európe! Pokiaľ Vás niektorá Tvorivá dielňa zaujme, obracajte sa priamo na organizátora akcie, ktorý je zodpovedný za výber účastníkov a hradí všetky ich náklady. Účastníkmi Tvorivých dielní môže byť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov a je občanom krajiny zapojenej do Programu celoživotného vzdelávania (alebo má v tejto krajine trvalý pobyt či status utečenca ).

Zdroj: https://193.87.15.12/llp/sk/_main.cfm?sw_prog=1 (26.8.2009)