PL-SK: Pokyny pre beneficientov v oblasti informácie a propagácie

-- 16.7.2009 --

Riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 aktualizoval informácie pre beneficientov. V záložke "Informácie pre beneficientov", "Informácia a propagácia" boli umiestnené pokyny pre beneficientov v oblasti informácie a propagácie.

Zdroj: https://sk.plsk.eu/index/