Poslanci prijali voľnejšie pravidlá pre čerpanie eurofondov

-- 25.6.2009 --

Parlament schválil voľnejšie pravidlá pre čerpanie eurofondov, ktoré prijímal v skrátenom legislatívnom konaní. Novelu podporilo 76 zo 134 prítomných poslancov. Novelu ešte musí podpísať prezident.

Podľa prijatej vládnej novely zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva riadiaci orgán, ktorým je ministerstvo, môže uzavrieť zmluvu so žiadateľom aj pred rozhodnutím Európskej komisie (EK) o potvrdení alebo nepotvrdení pomoci. Minister dopravy Ľubomír Vážny tvrdí, že novela je potrebná, aby ministerstvo mohlo platiť za vykonané práce, kým sa administratívno-byrokratický proces v EK ukončí. Rada Európskych spoločenstiev pre hospodársku krízu v apríli prijala, že na veľké projekty sa môžu čerpať eurofondy ešte pred schválením žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Nové pravidlá sa vzťahujú na Operačný program Doprava. Ministerstvo dopravy môže podľa platného zákona zaplatiť za vykonané práce v rámci tohto operačného programu až po schválení žiadosti o peniaze z eurofondov. Ak EK žiadosť o podporu pre projekty v Operačnom programe Doprava neschváli, rezort dopravy bude podľa Vážneho hradiť náklady z vlastného rozpočtu.

Koalícia k novele presadila aj nepriamu novelu zákona o sociálnych službách. Podľa prijatého pozmeňujúceho návrhu Jany Laššákovej (Smer-SD) chránené dielne a pracoviská nemusia žiadať o štátne príspevky na prevádzkové náklady a dopravu zamestnancov každý štvrťrok, ale žiadosti majú zasielať len raz ročne. Štát by mal preplácať štvrtinu. K štátnym peniazom sa dostanú každé tri mesiace. Poslankyňa odôvodňovala návrh tým, že pre finančnú krízu sa dostávajú do ťažkostí a štát nechce, aby zanikli chránené dielne a pracoviská, ktoré zamestnávajú ľudí so zdravotným postihnutím.

Koaličná väčšina presadila, že parlament bude v skrátenom konaní rokovať o vládnej novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorú v stredu prijala vláda. Zrýchlené schvaľovanie podporilo 75 zo 76 hlasujúcich poslancov, nezávislý poslanec Juraj Liška sa zdržal. Opoziční poslanci sa do hlasovania nezapojili.

Vláda tvrdí, že novela urýchli výstavbu diaľnic cez PPP projekty. Podľa novely lehota, počas ktorej môže Úrad pre verejné obstarávanie alebo záujemca o získanie koncesie podať na súd návrh na určenie neplatnosti koncesnej zmluvy, by sa mala skrátiť z jedného roka na 30 dní.

Zdroj: https://www.etrend.sk/servis/spravy-sita/poslanci-prijali-volnejsie-pravidla-pre-cerpanie-eurofondov/171233.html (25.6.2009)