PPA: Propagačné programy spolufinancované EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín – výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry