Program Kultúra: Výzva na predkladanie návrhov

-- 15.7.2009 --

Dňa 3.júla 2009 bola v Úradnom vestníku EÚ zverejnená výzva na predkladanie projektov v rámci programu Kultúra 2007–2013. Výzva je zameraná na podporu kultúrnych projektov a podporu organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry na európskej úrovni. Oprávnení žiadatelia: verejná alebo súkromná organizácia s právnou subjektivitou, ktorej hlavný predmet činnosti patrí do kultúrnej sféry (kultúrna a tvorivá oblasť); so sídlom v niektorej z oprávnených krajín. Uzávierky prijímania žiadostí...   viac informácií...

Zdroj: www.rrasenec-pezinok.sk