PRV: Modernizácia fariem - priamy predaj

19.10.2009 – 30.12.2009 --

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - priamy predaj č. 2009/PRV/14.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Výzva (doc, 72 Kb,)

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - opatrenie 1.1 - priamy predaj (doc, 879.5 Kb)

Príručka pre žiadateľa - verzia 2.0 (doc, 1.44 Mb)

Tabuľky (xls, 147.5 Kb)

 

Zdroj: https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=2407 (20.10.2009)