PRV: Predĺženie termínu prijímania žiadostí do 30.10.2009 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, v rámci Programu rozvoja vidieka

30.09.2009 --

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR sa vo Výzve na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, predlžuje termín prijímania žiadostí do 30.10.2009. Pôvodná výzva bola nahradená novou výzvou.

 

Zdroj: www.apa.sk (30.9.2009)