PRV: Systém finančného riadenia

-- 30.7.2009 --

Ministersto pôdohospodárstva ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 zverejnila Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (verzia 2.0 platná od 15. 07. 2009). Kompletný dokument nájdete na nasledujúcom linku.

Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (verzia 2.0 platná od 15. 07. 2009)

 

Zdroj: MP SR