PRV

Január -

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila prvé výzvy v tomto roku. Sú zamerané na zlepšenia základnách služieb pre vidiecke obyvateľstvo - Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo - a na obnovu a rozvoj obcí - 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, termíny na predkladanie žiadosti o NFP sú od 2.2.2009 do 30.6.2009. Podrobnejšie informácie môžete nájsť na stránkach agentúry.