ROP - 9. kolo posudzovania žiadostí o NFP v rámci výzvy Infraštruktúra vzdelávania

Momentálne prebieha posudzovanie žiadostí o NFP v 9. výberovom kole, ktoré je zároveň aj posledným v rámci prvej (pilotnej výzvy) pre opatrenie Infraštruktúra vzdelávania realizovanej Regionálnym operačným programom.