ROP: Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre deti

-- 25.5.2009 - 30.9.2009 --

Ministerstvo výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre deti. Podrobnejšie informácie a nevyhnutné dokumenty najdete na stránke www.ropka.sk v sekcií aktuálne výzvy.