ROP: Oznam o zmene adresy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja

-- 30.6.2009 --

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program informuje, že Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre ROP sa presťahovali do novej budovy, ktorá sa nachádza na tejto adrese: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Zdroj: www.ropka.sk