ROP: Vzorový formulár monitorovacej správy RO pre ROP

-- 1.7.2009 --

Riadiaci orgán pre ROP zverejňuje vzorový formulár monitorovacej správy. Tento formulár je platný výlučne pre žiadosti o NFP schválené v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania vo výzve s kódom ROP-1.1-2008/01.

Dokument môžete nájsť tu.

 

Zdroj: www.nsrr.sk