ROP - zoznam schválených žiadostí žiadostí v rámci 9. hodotiaceho kola pre projekty z oblasi Infraštruktúry vzdelávania

- 25.2.2009 -

Ministerstvo výstavby SR zverejnilo zoznam schválených žiasdostí projektov predkladaných v rámci výzvy zameranej na Infraštuktúru vzdelávania implementovanej prostredníctvom Regionálnho operačného programu.

Zoznam schválených žiadostí vrámci 9. hodnotiaceho kola môžete nájsť tu.