Vláda SR: Vládny program zatepľovania

 

-- 22.5.2009 --Pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budov na bývanie a zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy na občanov Slovenskej republiky vláda SR vyhlasuje „Vládny program zatepľovania". Program definuje podmienky pre podporu znižovania energetickej náročnosti budov na bývanie.