Public Health - akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia 2008 - 2013

Program dopĺňa, podporuje politiky členských štátov a predstavuje pre ne pridanú hodnotu a prispieva k zvýšeniu solidarity a prosperity v Európskej únii tým, že chráni a podporuje ľudské zdravie a bezpečnosť a zlepšuje verejné zdravie.

 

Ciele programu

Ciele, ktoré sa majú dosahovať prostredníctvom akcií stanovených v prílohe, sú:

  • zlepšenie zdravotného zabezpečenia občanov,
  • podpora zdravia vrátane zmenšovania nerovností v oblasti zdravia,
  • tvorenie a šírenie informácií a poznatkov z oblasti zdravia.

 

Finančné krytie na vykonávanie Programu je stanovené na 321 500 000 EUR.

 

Oficiálna stránka Programu

 Public Health - akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia

 

Download - na stiahnutie 

Text Programu v slovenčine

 

Zdroj: https://ec.europa.eu/health/ph_programme/pgm2008_2013_en.htm