AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Aktuálne a plánované výzvy operačných programov pre obdobie 2014-2020

25.01.2016 19:49

Najkomplexnejší prehľad o vyhlásených výzvach ponúka portál ITMS2014+ (https://www.itms2014.sk/). Portál ponúka info aj o vyhlásených ako aj o plánovaných výzvach. Aktualizácia údajov však závisí od podkladov zasielaných riadiacimi orgánmi príslušných operačných programov. Zaujímavou funkciou je aj vyhľadávanie podľa oblasti záujmu či filtrovanie podľa rôznych atribútov (napr. podľa operačného programu).

Portál publikuje informácie týkajúce sa operačných programov SR v programovom období 2014-2020 (s výnimkou Programu rozvoja vidieka). Súčasťou by mali byť aj informácie týkajúce sa programov cezhraničnej spolupráce.

Prevádzkovateľom portálu je DataCentrum a odborným garantom údajov je Úrad vlády SR.

 

Rýchle odkazy:

 

 

autor: LM

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Aktuálne a plánované výzvy operačných programov pre obdobie 2014-2020

25.01.2016 19:49
Najkomplexnejší prehľad o vyhlásených výzvach ponúka portál ITMS2014+ (https://www.itms2014.sk/). Portál ponúka info aj o vyhlásených ako aj o plánovaných výzvach. Aktualizácia údajov však závisí od podkladov zasielaných riadiacimi orgánmi príslušných operačných programov. Zaujímavou...

Prvé výzvy už v máji

03.05.2015 11:12
Prvé výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie budú vyhlásené už v máji tohto roku. Pre podrobnejšie informácie pozrite Harmonogram výziev zverejnených na oficiálnej stránke Riadiaceho orgánu (MŠ VVŠ SR). Prvé výzvy budú zamerané na: 1.1.2 (Synergické a komplementárne financovanie...

Operačné programy patriace pod Európsku územnú spoluprácu v programovom období 2014 – 2020

19.04.2015 17:54
V rámci cieľa Európskej územnej spolupráce (EÚS) sa bude v programovom období 2014 – 2020 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja podporovať cezhraničná, nadnárodná a medziregionálna spolupráca. Cezhraničná spolupráca bude zameraná na podporu integrovaného regionálneho rozvoja medzi susediacimi...

Prehľad operačných programov v SR v programovom období 2014 – 2020

19.04.2015 17:21
Operačné programy na roky 2014 až 2020, ktoré sú financované z EFRR, ESF a KF boli Európskou komisiou schválené ešte na konci roku 2014. V súčasnosti prebieha proces prípravy implementačných dokumentov potrebný pre samotný proces vyhlásenia výziev. Schválené boli tie operačné programy...

Prijatie Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020

04.08.2014 17:50
V 2. polovici júna bol návrh Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 oficiálne prijatý Európskou komisiou. Zároveň bola spustená samostatná webstránka, kde je možné nájsť informácie súvisiace s prípravou a aktuálnym stavom implementácie Partnerskej dohody...