Aktuálne výzvy                    Aktuálne informácie

7. rámcový program

7. rámcový program, s rozpočtom 50,5 mld. €, je hlavný nástroj pre financovanie výskumu a vývoja v Európe v rokoch 2007-2013.

Rámcové programy Európskej únie predstavujú už od roku 1984 zdroje financovania vývoja a výskumu v Európe ako aj mimo nej.
 

Siedmy rámcový program je v poradí už siedmym rámcovým programom Európskej únie, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2007 a je určený na roky 2007 -2013.

Je štruktúrovaný do štyroch špecifických programov:

  • Spolupráca
  • Myšlienky
  • Ľudia
  • Kapacity,

 ktoré podporujú vedeckú spoluprácu, vedecko-výskumné granty a mobilitu vedeckých pracovníkov.

 

Rozpočet predstavuje sumu vo výške 50,5 miliárd euro (Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštrácie).

 

Súčasťou  siedmeho rámcového programu/7RP je aj tzv. rámcový program Euratom (Rozhodnutie Rady o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy), ktorého rozpočet je vo výške 2,7 miliardy euro.

 

Aktuálne výzvy

Všetky aktuálne výzvy (ako aj archív výziev) nájdete na špecializovanej stránke:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls (odkaz je na stránku v angličtine)

 

Prehľad ďalších odkazov