Pozn.: V júni 2011 prestal byť aktualizovaný obsah tejto podstránky. Pre archív výziev pozrite oficiálny portál Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie tzv. Participant portal.

ARCHÍV VÝZIEV 2009

7RP: Nové výzvy vyhlásené v rámci špecifického programu Ideas – ERC Advanced Grant

29.10.2009 – 24.02., resp. 17.03., resp. 07.04.2010 -- V rámci 7 rámcového programu boli vyhlásené tri výzvy pre špecifický program Ideas s témou ERC Advanced Grant. Podrobnejšie informácie o jednotlivých výzvach nájdete na nasledujúcich...

7RP: Nové výzvy v rámci 7. Rámcového programu na tému „Ľudia“ - Researchers' night

13.10.2009 – 13.01.2010 Na oficiálnej stránke 7.RP boli zverejnená nové výzvy vyhlásené v rámci špecifického programu „Ľudia“ a témy „Ľudia“ - Researchers' night Podrobnejšie informácie nájdete tu.   Zdroj:...

7RP: Nová výzva 7.rámcového programu vyhlásená pre tému "Ľudia" dňa 10. októbra 2009

09.10.2009 - 07.09.2010 -- V rámci 7. rámcového programu bola vyhlásená nová výzva v rámci prpgramu "Ľudia" na tému Ľudia. Termín na predkladanie jednotlivých projektov je k dispozícií až do septembra budúceho roka. Podrobnejšie informácie o vyhlásenej výzve zo dňa 9.10.2009 nájdete na ofiálnej...

7RP: Výzvy pre oblasť informačných a telekomunikačných technológií v rámci programu Spolupráca

06.10.2009 – 04.11.2009 – Na oficiálnej stránke 7.rámcového programu boli zverejnené dve výzvy v rámci programu Spolupráca pre tému Informačné a telekomunikačné technológie. Podrobnejšie informácie o aktuálnych výzvach nájdete na nasledujúcich odkazoch. Information and Communication...

7RP: Výzva PEOPLE

08.09.2009 - 22.12.2009 -- V rámci 7. rámcového programu bola vylásená výzva pre špecifický program: People a tému: PEOPLE. Viac informácií najdete na nasledujúcom linku. PEOPLE Calls: FP7-PEOPLE-2010-ITN   Zdroj: https://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm (8.9.2009)