Prehľad výziev 7. rámcového programu

Všetky informácie o vyhlásených výzvach 7. rámcového programu môže nájsť na tzv. Participant Portal Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie. Pre prehľad aktuálnych výziev kliknite na názov Špecifického programu.

 

Špecifické programy - Aktuálne výzvy

Pozn.: Počet otvorených výziev (údaj v zátvorke) je len informatívny, aktuálny počet otvorených výziev nájdete po kliknutí názov príslušného programu.

 

 

7.RP - Ďalšie odkazy

 

 

Podrobnejšie informácie a ponuku služieb 7.RP nájdete na nasledujúcom odkaze: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls